Влагаме чувства и разум

Ние в Sikkens Wood Coatings считаме доброто сътрудничество за много важно – както това вътре във фирмата, така и по отношение на нашите партньори. Тъй като само така ще успеем да отговорим на високите изисквания.


Гарантиране на най-високо качество.

 

С дейността по разработването на продукти и със своите най-модерни системи покрития Sikkens Wood Coatings постоянно налага нови стандарти в областта на защита на дървесината. Целта е: надеждни решения за защита на дървесината за всяка основа и за всякакъв вид употреба.

Стимулиране на иновациите.

 

В лабораториите на Sikkens Wood Coatings работим неуморно върху разработването на нови технологии и продукти – в полза на клиентите.

Гарантиране на последователността

 

Още тогава за нашите продукти важеше следното: Наистина добро е най-доброто! Традициите при защитата на дървесината задължават.

Демонстриране на компетентност по отношение на цветовете

 

В Sikkens Wood Coatings от самото начало ни ръководеше магията на цветовете. Резултатът: огромен избор от цветове и най-високата компетентност на пазара по отношение на цветовете.

Да живее обслужването!

 

Налагаме най-високи стандарти и с предлаганото от нас обслужване. Тъй като вярваме: заедно сме по-успешни!