Хармоничен живот с перспективи

Sikkens Wood Coatings

 

Традиции и компетентност, новаторство и качество, обслужване и партньорство – това са ценностите, които ни превърнаха във водещата марка при покритията за дървени повърхности на открито. Успехът ни се основава на страстта ни към дървесината и стремежа към идеалните решения в областта на покритията.

 

Марката Sikkens Wood Coatings съществува от 1792 г. Оттогава насам сме натрупали огромен опит и компетентност. Изключително сме горди от традициите си, качеството на продуктите си и удовлетворението на клиентите – това ни превърна в пазарни лидери.

Успехите от миналото обаче не спират погледа ни към бъдещето. Напротив – много ясно разпознаваме предизвикателствата и разработихме идеи и визия как да се справим с тях.

 

Обслужване на клиентите на най-високо ниво

 

Това изискване е на първо място в програмата на Sikkens Wood Coatings, като от това печелят клиентите ни – ежедневно. Но за нас е важно не само първокласното обслужване, но също така и постигането на партньорство от съвместната работа с клиентите, което да отговаря на високите изисквания на бъдещето. Тъй като вярваме: заедно сме по-успешни!

 

Гарантиране на качеството – развитие на новаторството

 

Изискванията към висококачествените продукти се определят наново всеки ден. В икономиката и екологията са в сила нови мащаби. При това става въпрос както за оптимизирането на комплексността на продуктите и процесите, така и за достигането на високи стандарти по отношение на околната среда. Производителите и преработвателните предприятия се нуждаят от новаторски решения, за да продължат да реализират растеж и в бъдеще. Ето това предлагаме ние, от което печелите вие. Страстта ни към дървесината ни помага не само да съхраним традиционните ценности, но също така и да продължим да ги развиваме по новаторски начин. Прекрасно е да вървим заедно по този път.