RUBBOL® WP 151

  • RUBBOL<sup>®</sup> WP 151

Бял изолиращ грунд 2K-PUR, нанасян чрез пръскане, за външни и вътрешни врати и елементи от MDF. Продуктът се състои от компонент А = грунд и компонент Б = втвърдител.

На водна основа

Нанасяне: При пръскане съотношението за смесване е 5:1 (5 части грунд, 1 част втвърдител) Време за използване: около два часа след смесване

Компонент А: Комбинация от акрил и полиуретан
Компонет Б: Изоцианат

Област на приложение: Дървени строителни елементи, които не трябва да променят размерите си, Дървени строителни елементи, които не трябва да променят размерите си в ограничена степен

Цвят
бял
Вместимост на опаковката
A: 4,16 л B: 0,84 л
Бройки в палет
A: 1 × 4,16 л = 4,16 л B: 6 × 0,84 л = 5,04 л