RUBBOL® WF 375

  • RUBBOL<sup>®</sup> WF 375

Гланцово защитно междинно и крайно покритие за външни и вътрешни дървени строителни елементи.

На водна основа

Вид на свързващото вещество: Чист акрилат

Нанасяне: Пръскане

Област на приложение: Дървени строителни елементи, които не трябва да променят размерите си, Дървени строителни елементи, които не трябва да променят размерите си в ограничена степен

Цвят
Цветове от 4041 Color Concept, RAL и NCS
Вместимост на опаковката
База W05: 10 л
База N00: 9,8 л
Бройки в палет
36 × 10 л = 360 л
36 × 9,8 л = 352,8 л