RUBBOL® SP 110

  • RUBBOL<sup>®</sup> SP 110

Бял грунд за външни и вътрешни дървени строителни елементи с изолиращи свойства срещу свободни частици в дървесината.

Съдържащи разтворител

Вид на свързващото вещество: Алкидна смола

Нанасяне: Намазване, Потапяне

Указания за транспортиране:: Номер по ООН: 1263 цвят по ADR: Клас 3, III

Област на приложение: Дървени строителни елементи, които не трябва да променят размерите си, Дървени строителни елементи, които не трябва да променят размерите си в ограничена степен, Дървени строителни елементи, които могат да променят размерите си

Цвят
бял
Вместимост на опаковката
20 л
Бройки в палет
18 × 20 л = 360 л