Kodrin WV 470

(бяло и светло покритие)

  • Kodrin WV 470

Еластична запечатваща маса за V-образни фуги при парапети, прозорци и врати с дървена дограма, за защита срещу проникване на влага. За защитни бели и светли покрития, употреба след грундиране.

Вид на свързващото вещество: Дисперсия на специален полимер

Нанасяне: Впръскване чрез дозиращ пистолет и веднага след това се изглажда с шпатула или пръсти.

Област на приложение: Дървени строителни елементи, които не трябва да променят размерите си

Цвят
бяло
Вместимост на опаковката
Контейнер 320 мл
Бройки в палет
12 × 320 мл = 3840 мл