Kodrin WV 457

  • Kodrin WV 457

Безцветна фугираща смес на водна основа за запечатване на зоните с напречни повърхности при V-образните фуги с цел защита от поемане на влага – за външни и вътрешни прозорци с дървена дограма. За защитни (цветни) и прозрачни покрития, употреба след грундиране

Вид на свързващото вещество: Дисперсия на специален полимер

Нанасяне: Впръскване във V-образната фуга и изглаждане с пръсти

Област на приложение: Дървени строителни елементи, които не трябва да променят размерите си, Дървени строителни елементи, които не трябва да променят размерите си в ограничена степен

Цвят
безцветен
Вместимост на опаковката
250 мл
Бройки в палет
10 × 250 мл = 2,5 л