Чрез подходящите запечатващи покрития се избягва овлажняването

 

Предотвратяване на увреждания
Като трайна и превантивна защита срещу поемане на влага в зоната на V-образните фуги препоръчваме след грундиране непременно да се извърши запечатване чрез Kodrin WV 472 за прозрачни и Kodrin WV 470 за покриващи системи. Така клиентите Ви ще се радват на здрави прозорци с дървена дограма.

 

Допълнителна защита на напречната повърхност
Прозорците с дървена дограма ще функционират безупречно дълго време, ако са напълно защитени. Особено застрашени са възможните слаби места в конструкцията. Такива например са ъгловите сглобки на прозорците, които са постоянно изложени на силно натоварване. Това е така, тъй като движещите сили в дървесината действат в различни посоки, което често може да доведе до отваряне на V-образните фуги. По този начин става възможно проникването на влага. Последиците: Дървесината се раздува, може да започне процес на образуване на гъбички. Възможна е появата на последващи увреждания. Тук на помощ идват нашите запечатващи продукти.