Продукти за монтаж

 

Допълнителните продукти на Sikkens Wood Coatings – тъй като поддържаната дървесина е с по-дълъг живот За да се радват клиентите Ви по-дълго време на своите прозорци и врати, професионалният монтаж и редовното почистване и поддръжка са от изключително значение. Така се увеличава и интервалът между периодите за ремонт.

 

Правилна защита на прозорците с дървена дограма
За да се избегнат повреди или петна по рамките, крилата или стъклата при строителни и зидаро-мазачески дейности, всички повърхности около прозореца трябва грижливо да се предпазват. Използваните за тази цел фолио и облепващи ленти не трябва да съдържат омекотители и разтворители, трябва да са устойчиви на ултравиолетови лъчи и атмосферни влияния (напр. tesa 4438). Дървените елементи не трябва да бъдат облепени или покрити повече от две седмици, тъй като в противен случай се натрупва влага в дървесината. В рамките на три месеца след монтажа трябва да бъдат приключени всякакви зидаро-мазачески дейности.

 

Техническо обслужване на повърхностни покрития
Покритието на прозорците с дървена дограма трябва да се поддържа на равни интервали. Съгласно конкретните условия на монтаж препоръчваме покриващите системи да бъдат освежавани на всеки 4 до 5 години, а лазурните покрития – на всеки 2 или 3 години. За тази цел на Ваше разположение са създадените на водна основа и щадящи околната среда продукти на Sikkens Wood Coatings.

 

Техническо обслужване
И при най-добрите продукти може да се стигне до дефекти в редки случаи. За да могат да бъдат отстранени бързо, трябва да се съблюдават няколко неща: Важно е да се спазват препоръките за поддръжка и техническо обслужване и ежегодно да се проверяват повърхностните покрития за механични повреди. Бързото, професионално отстраняване на отделни, макар и малки повреди е наложително и трябва да бъде доказано в случай на щета. Това означава: Ако по време на поддръжката бъдат установени дребни увреждания, те трябва незабавно да бъдат отстранени в рамките на техническото обслужване, за да се предотврати задълбочаване на щетата и да се гарантира запазването на защитното покритие. За целите на техническото обслужване засегнатите зони се обработват винаги най-малкото от една V-образна фуга до друга. Покритие, което не е с важно значение, трябва да бъде отстранено, а дървесината под него шлайфана до отстраняване на посивелите зони. Старо покритие, което е важно, трябва да бъде леко изшлайфано. След това върху чистата, суха и подходяща основа може да бъде нанесен поддържащият слой със съответните поддържащи продукти чрез намазване.