Основа за най-добрата защита: висококачествен импрегнант и импрегниращ грунд

 

Като материал дървесината трябва да бъде предпазвана от трайното въздействие на влагата, за да се избегне появата на проблеми. Затова на първо място отговорност носи конструкцията. Но ако вече е проникнала влага в строителния елемент, нашите импрегнанти и импрегниращи грундове предлагат надеждна защита и така предотвратяват гниенето и промяната на цвета.

 

Импрегнантите на Sikkens Wood Coatings
Нашите импрегнанти Ви предлагат възможно най-силната защита и подобряват „естествената трайност“ на всички видове иглолистна и широколистна дървесина. При импрегнирането на отделните части се цели повишена защита срещу синя плесен и гниене специално в областите с прорези и чепове.

 

Импрегниращите грундове на Sikkens Wood Coatings
Благодарение на новаторска концепция се възползвате от две различни предимства едновременно. С нашия продукт 2 в 1 се постига защита на дървесината и грундиране само в една работна стъпка.

 

Това означава минимален ангажимент, максимална печалба. Тъй като чрез импрегниращите ни грундове можете да спестите до 50% от разходите си за материали и 25% от времето за изпълнение. Препоръчаното количество за нанасяне съгласно практиката е в рамките на 120 – 160 g/m2 за светла беловина.

 

С импрегниращите ни грундове предпазваме ефективно дървесината чрез собствената разработена технология за трансфер на фазите, тъй като активните вещества се транспортират особено надълбоко в дървесината. Така тя получава необходимата защита срещу гниене и промяна на цветя поради синя плесен.

 

Немският стандарт DIN 68800 – добър мащаб и за европейския пазар
Какво означава това за превантивната химическа защита на дървесината? Стандартът DIN 68800 определя използването на защитни средства при дървесината. По-рано превантивната химическа защита бе регулирана само по отношение на класа на устойчивост на използваната дървесина. Днес са включени също така класът и продължителността на употреба, както и изискванията по отношение на качеството и нивото на натоварване. Сега стандартът се прилага и по отношение на производителите на дървени елементи, които не трябва да променят размерите си. Производителите на прозорци с дървена дограма трябва да организират така производството си, че като цяло то да е в състояние да не използва химическа защита за дървесината. Така например вече е възможно дори при прозорците с клас на употреба 3.1 и високо ниво на натоварване да се спре използването на превантивна химическа защита на дървесината. За дървените строителни елементи, които не са носещи, с клас на употреба до 3.1 вече е в сила изискването за дълбочина на проникване NP1 (New Penetration Class), което означава, че няма изискване за тази дълбочина. Само за дървесината с добра попивна способност, като например боровата, се изисква степен на проникване NP2, което означава най-малко 3 mm странично при светла беловина.