Знаете ли как

Техническа поддръжка и дезинфекция на инсталации за обливане и басейни за потапяне

 

Инсталациите за обливане и басейните за потапяне трябва редовно да се поддържат технически и да дезинфекцират, за да се постига добър резултат при покритията и да се избягва пораждането на бактерии, както и неприятната миризма при наличието им. Най-успешно това става чрез лесни, ежедневни мерки.

Преди започване на работа и при обливане да се проверява вискозитетът няколко пъти дневно със съд съгласно DIN-4 или ISO-3, като резултатите се нанасят в съответните технически инструкции. За разреждане, моля, използвайте само чиста вода от водопроводната мрежа. Всички уреди, използвани за разбъркване, разреждане или пресипване, трябва да се почистват с вода веднага след използването им и да се оставят да изсъхнат. При инсталациите за обливане винаги трябва да се проверява дали дюзите са отворени, а филтрите – чисти.

 

Препоръчваме изпразването на инсталацията за обливане след приключване на работа и почистването й с вода, а басейнът за потапяне да бъде винаги покрит, когато не се използва.

Превантивно трябва да се извършва дезинфекция на инсталациите за обливане и басейните за потапяне. За тази цел са подходящи по-дългите производствени паузи, като отпуски или почивните дни по време на Коледа. Дезинфекция се изисква, когато материалите, използвани за покрития, придобият неприятна миризма.

 

При това е важно изпразването на материалите и изхвърлянето на тези с неприятна миризма – в никакъв случай не се препоръчва напълване след дезинфекция. Подходящ дезинфектант е например Lyso 3025.