Знаете ли как

Правилна работа с пистолет за пръскане

 

От изключително значение за дълготрайната устойчивост на даден строителен елемент от дърво е равномерно нанесената дебелина на повърхностния слой. Ето защо (след използването на правилната система за пръскане) е още по-важна оптималната работа с пистолета за пръскане.

Правилна работа с пистолет за пръскане

Richtige Handhabung der Spritzpistole

 

  1. Дюзата винаги трябва да е под прав ъгъл спрямо повърхността.
  2. Дистанция за лакиране от 20 – 25 cm.
  3. Пистолетът винаги да се държи на равномерно разстояние от повърхността.

Неправилна работа с пистолет за пръскане

Falsche Handhabung der Spritzpistole

 

  1. При накланянето на пистолета се образува натрупване на боята, което води до протичане и образуване на бразди.
  2. Твърде малка или твърде голяма дистанция при лакиране.
  3. Размахване на пистолета (резултатът е различна дебелина на слоевете).