Знаете ли как

Нанасяне на лакове и лазурни лакове на водна основа

 

Предимствата на системите лакове на водна основа спрямо материалите, които трябва да се разреждат, оказват значително по-голямо влияние при лакиране, отколкото може да се предположи първоначално. Лаковете и лазурните лакове на водна основа предлагат между другото предимства и при оказване на контрол на дейността, при стойностите на отделяните емисии, концепцията на инсталациите за филтриране и електрическите съоръжения, опасността от експлозии и пожар и опазването на здравето на служителите.

Често се внушават допълни ползи от гледна точка на техниката на лакиране, като отпадане на нуждата от вентилация, ограничаване на температурата в помещенията и радикално съкращаване на времето за лакиране, но на практика те не могат да бъдат реализирани, ако не се ограничи резултатът от процеса на лакиране. Ето защо искаме да насочим вниманието Ви към някои моменти с цел избягването на грешки при лакиране:

 

1 Отвеждане на влагата и темпериране
Разбирането, че не се изисква вентилация при лаковете, разтворими във вода, тъй като не съдържат органични разтворители, е грешно. Колкото и дълго време да се намира водата в лаковия слой, тя не може да го втвърди. Ето защо е важно да се осигурява добра вентилация в помещенията за съхнене.

 

2 Дебелина на слоя в мокро състояние
Реологията на много дисперсионни лакове позволява нанасянето на слоеве с по-голяма дебелина. Въпреки това подобни лакови покрития с голяма дебелина не успяват обаче да се втвърдят достатъчно в рамките на нормалното време за съхнене от 12 – 18 часа, което води до проблеми при транспортиране, удар или поставяне един върху друг на прозорците. Ако искате да постигнете добро съхнене на лаковото покритие за една нощ, трябва да нанасяте лаковете на водна основа с дебелина, не по-голяма от 150 μm.

3 Съхнене
Ако степента на изсъхване се определя на око или чрез докосване и се нанесе втори слой само няколко часа след това, първият слой може да подпухне от водата във втория и след това да съхне твърде дълго време.

 

4 Уплътнения
Запечатващите материали и уплътненията трябва да са съобразени със системата на лака на водна основа, за да се избегнат подпухвания, промяна на цвета и слепвания със/при покритието.

 

5 Обков
Обковът и елементите за закрепване трябва да са устойчиви на ръжда. Напрежението между рамката и крилата трябва да е еднакво по протежение на целия елемент (крила) и не твърде високо.