Технология за улавяне чрез йони

По-голяма защита срещу видима промяна на цвета

 

С технологията за улавяне чрез йони Sikkens Wood Coatings постигна пробив при изолирането на свободните частици в дървесината. Заявената за патентоване технология предлага сигурна защита срещу проникване до повърхността на тези частици. Значително се намаляват видимите промени на цвета при повърхностите с лазурни или защитни покрития.

 

Новаторските междинни покрития CETOL® WM 675 и CETOL® WM 680 не само ефективно ограничават промяната на цвета, но също така увеличават устойчивостта на атмосферни влияния на цялата система на покритие благодарение на доброто овлажняване и запълване на порите. Прилагат се при повечето видове широколистна и иглолистна дървесина. Тъй като не се използват тежки метали при CETOL® WM 675 и CETOL® WM 680, използвате устойчив продукт, щадящ околната среда.

 

Технологията за улавяне чрез йони функционира по следния начин:
За силно изолиращо действие се използват противоположният заряд на в повечето случаи отрицателно (-) заредените свободни частици в дървесината и положителните (+) частици на свързващия елемент. Оцветителите се привличат от крайните йони и така се задържат трайно вътре в покритието (вижте графиката). Така проникването до повърхността на свободните частици в дървесината може да се ограничи значително или дори да бъде избегнато. Това важи в особена степен за дървесината от дъб.

Дъб без технология на улавяне чрез йони
Дъб без технология на улавяне чрез йони
Дъб с технология на улавяне чрез йони
Дъб с технология на улавяне чрез йони

Изключителен изолационен ефект без тежки метали

Притегателна сила: С традиционните структури на свързващите вещества свободните частици в дървесината не могат да бъдат напълно задържани в изолиращия слой. Чрез електрохимическия процес на технологията йонните групи задържат свободните частици в дървесината вътре във филма и така възпрепятстват проникването до повърхността.

Фиксиране: При фиксирането оцветителите се задържат трайно.

Отрицателно заредени по различен начин свободни частици в дървесината

Свързващо вещество с положителни йонни групи

Положително заредени частици на свързващото вещество

Представяне накратко

  • Сигурна защита срещу проникване до повърхността на свободните частици в дървесината, особено при дъб
  • Доброто навлажняване и запълване на порите повишават устойчивостта спрямо атмосферни влияния на цялото покритие
  • Щадящ околната среда, устойчив продукт чрез отказ от използване на тежки метали
  • Приложим при повечето видове широколистна и иглолистна дървесина