RUBBOL®

Препоръки за системи при различни видове дървесина

Вид дървесинаУказания за покрития за RUBBOL® Продукти

Съдържащите захари танини в дървесината се изолират с CETOL® WM 675 или CETOL® WM 680. RUBBOL® WM 270 не трябва да се използва, тъй като може да се разкъса поради свободните частици в дървесината.
Лиственица

Междинно покритие подобрява запълването на порите и намалява образуването на мехурчета, напр. CETOL® WM 665 или CETOL® WM 610
Меранти

RUBBOL® WM 270 изолира и променящите цвета свободни частици в дървесината.
Дъб

За изолиране на променящите цвета свободни частици в дървесината се грундира по възможност със съдържащия разтворител RUBBOL® SP 110. Това важи и за видовете дървесина като афрормозия, афзелия, фрамира, ироко, мербау, падук, сапупира, сипо.
Тик


Модифицирани видове дървесина, напр. Accoya


Тук е целесъобразно използването на грунд срещу синя плесен. За междинни и крайни покрития се прилага технологията Duraflex, като RUBBOL® WF 382 или RUBBOL® WF 387.