RUBBOL®

Със система за оптимални, защитни покрития

 

С продуктите от серията RUBBOL® Ви предлагаме защитни системи за покритие на дървени строителни елементи, които трябва да запазват размерите си. Те са разработени за импрегниране и грундиране и за междинно и крайно покритие, като са на разположение и за оптимално използване на технологията Duraflex. Тя има съществен принос за значително по-дългия живот на дървените строителни материали.

 

Технология за улавяне чрез йони

 

Технология Duraflex:

 

Специално за врати или прозорци с комбинация от алуминий и дърво

Всички системи за покритияПървокласни системи за покрития
Импрегнант
CETOL® WV 885 BPD+
CETOL® WV 880
Импрегниращи грундове
CETOL® WP 566
CETOL® WP 562 BPD
RUBBOL® WP 168 BPD
RUBBOL® WP 193 RUBBOL® WP 193
RUBBOL® WP 194 RUBBOL® WP 194
RUBBOL® WP 151
RUBBOL® SP 110
Защита на напречната повърхност/смес за V-образни фуги
Kodrin WV 456
Kodrin WV 457
Kodrin WV 458
Kodrin WV 470
Kodrin WV 472
Междинно покритие
CETOL® WM 675 CETOL® WM 675
RUBBOL® WM 274
CETOL® WM 680 CETOL® WM 680
RUBBOL® WM 270 RUBBOL® WM 270
RUBBOL® WF 380
RUBBOL® WF 382 RUBBOL® WF 382
RUBBOL® WF 378
RUBBOL® WF 387 RUBBOL® WF 387
RUBBOL® WF 375
RUBBOL® WF 373 RUBBOL® WF 373
Крайно покритие
RUBBOL® WF 380
RUBBOL® WF 382 RUBBOL® WF 382
RUBBOL® WF 378
RUBBOL® WF 387 RUBBOL® WF 387
RUBBOL® WF 375
RUBBOL® WF 373 RUBBOL® WF 373