CETOL®

Препоръки за системи при различни видове дървесина

Вид дървесинаУказания за покрития за продукти® CETOL

Съдържащите захари танини в дървесината се изолират с CETOL® WM 675 или CETOL® WM 680.
Лиственица

Междинно покритие подобрява запълването на порите и намалява образуването на мехурчета, напр. CETOL® WM 665 или CETOL® WM 610
Меранти

CETOL® WM 675 или CETOL® WM 680 изолират и променящите цвета свободни частици в дървесината.
Дъб

За изолиране на променящите цвета свободни частици в дървесината се грундира по възможност със съдържащия разтворител CETOL® SP 520. Това важи и за видовете дървесина като афрормозия, афзелия, фрамира, ироко, мербау, падук, сапупира, сипо.
Тик


Модифицирани видове дървесина, напр. Accoya


Тук е целесъобразно използването на грунд срещу синя плесен. За междинно и крайно покритие се препоръчва технологията Duraflex с продукти като CETOL® WF 952 или CETOL® WF 957