CETOL®

Програма за продукти за защита на дървесината със система

 

С продуктите от серията CETOL® Ви предлагаме първокласна лазурна система за покритие за дървени строителни елементи, които трябва да запазват размерите си. Като лазурна система продуктите CETOL® се предлагат за импрегниране, импрегниране и грундиране, междинни или крайни покрития. Във всеки един случай получавате първокласни резултати за ефективна защита на дървесината с отличните ни продукти, базирани или на технологията за улавяне чрез йони, или на технологията Duraflex.

 

Технология за улавяне чрез йони

 

Технология Duraflex:

 

Специално за врати или прозорци с комбинация от алуминий и дърво

Всички системи за покритияПървокласни системи за покрития
Импрегнант
CETOL® WV 885 BPD+
CETOL® WV 888
Импрегниращи грундове
CETOL® WP 560
CETOL® WP 566CETOL® WP 566
CETOL® WP 562 BPD
CETOL® WP 567 BPD
CETOL® SP 520
Защита на напречната повърхност/смес за V-образни фуги
Kodrin WV 456
Kodrin WV 457
Kodrin WV 472
Междинно покритие
CETOL® WM 665
CETOL® WM 675CETOL® WM 675
CETOL® WM 610
CETOL® WM 680CETOL® WM 680
CETOL® WF 748
CETOL® WF 758
CETOL® WF 980
CETOL® WF 950
CETOL® WF 952CETOL® WF 952
CETOL® WF 955
CETOL® WF 957CETOL® WF 957
CETOL® WF 973CETOL® WF 973
Крайно покритие
CETOL® WF 748
CETOL® WF 758
CETOL® WF 980
CETOL® WF 950
CETOL® WF 952CETOL® WF 952
CETOL® WF 955
CETOL® WF 957CETOL® WF 957
CETOL® WF 973CETOL® WF 973