Ноу-хау за покрития

Дървесината притежава отлични строително-физически качества. Към тях се числят устойчивостта на натиск, еластичността и добрата топлоизолация. За да се запази качеството на дървесината за дълъг период от време, решаващо значение има покритието. На следващите страници Ви предлагаме съвети за покритията в съответствие с вида на дървесината или областта на приложение.