Декларация за поверителност

Щастливи сме, че посещавате нашите уебсайтове и благодарим за интереса Ви към нашата компания, нашите продукти и уебсайтове. Тази Декларация за поверителност е в сила за AkzoNobel GmbH и всички останали дружества в концерна AkzoNobel (наричани по-долу събирателно „AkzoNobel” или „ние”), до които можете да осъществите достъп посредством този интернет портал. Страната, отговорна за обработката на лични данни – по смисъла на правото за защита на данните – е дружеството от концерна AkzoNobel, упоменато в раздела „Impressum” на съответния уебсайт.

За нас е важна защитата на личната Ви неприкосновеност при използването на нашите уебсайтове. Поради това, моля, имайте предвид информацията по-долу:

Събиране на анонимни данни

Принципно можете да посещавате уебсайтовете на AkzoNobel, без да ни разкривате Вашата самоличност. Ние узнаваме само определения Ви IP адрес към момента на Вашето посещение, името на Вашия доставчик на интернет услуги, уебсайта, от който достигате до нас, нашите уебсайтове, които посещавате, както и времето на Вашето посещение. В случай че изтегляте файлове, AkzoNobel научава също така името на съответния файл. Тази информация се използва за статистически цели. В тази връзка Вашата анонимност като отделен потребител се запазва.

  • Събиране и обработване на лични данни
  • По принцип на нашите интернет страници, служещи единствено за информация на клиентите
  • не се събират лични данни.


В случай че искате индивидуална комуникация с AkzoNobel, тогава се събират лични данни, като Вие ни ги предоставяте доброволно и по собствено решение. Това се осъществява например в рамките на кандидатстване за открита работна позиция, при допитване онлайн или регистрация за конференция. В рамките на тези персонализирани услуги Вашите регистрационни данни се обработват за целите, за които сте информирани. С цел избягване на недоразумения, след като сте се регистрирали, AkzoNobel Ви изпраща имейл, който потвърждавате отново със съгласието си (Double OptIn).

Експортиране и обработване на данни в държави извън Европейското икономическо пространство
Тъй като при информацията, предоставяна изцяло за клиенти, не се събират лични данни, не се осъществява и експортиране на данни в държави извън ЕИП.

При използването на предложения (персонализирани услуги), които служат за индивидуалната комуникация между AkzoNobel и Вас, е възможно с цел изпълнението на договорената цел (напр. кандидатстване за работа, продуктови запитвания, резервация за конференция) личните данни да бъдат разкривани на компании извън рамките на концерна AkzoNobel и следователно извън ЕИП евентуално. За разкриването на лични данни в рамките на концерна AkzoNobel е в сила задължителен Етичен кодекс за защита на данните (Privacy Code of Conduct). Този кодекс гарантира, че личната Ви неприкосновеност и Вашите лични данни ще бъдат защитени – в рамките на AkzoNobel – по общопризнат и уместен начин.  

Използване и разкриване на лични данни
Тъй като при извличането на информация на нашите страници не се събират лични данни, не може да се реализира използване и разкриване.

Личните данни, събрани на уебсайтовете на AkzoNobel, се използват без изричното Ви писмено съгласие само за изпълнение и обработка на Вашите запитвания в рамките на по-горе описаните персонализирани услуги. Освен това използване на Вашите данни за целите на рекламата и пазарните проучвани, както и за съобразеното с нуждите представяне на услуги онлайн от страна на AkzoNobel, ще се осъществява само след предварителното предоставяне на Вашето съгласие за тази цел. Използването на Вашите данни за реклама, съставена лично за Вас, също така ще се осъществява само в случай на съгласие от Ваша страна. Впрочем няма да се извършва разкриване пред други трети страни. Разбира се можете по всяко време да оттеглите Вашето съгласие, като това ще влезе в сила за бъдещи периоди.

Външни връзки
С цел Вашата оптимална информираност на нашите сайтове ще намерите връзки, които препращат към сайтове на трети страни. Когато тези връзки не могат да бъдат явно разпознати, ние указваме, че се касае за външна връзка. AkzoNobel няма никакво влияние върху съдържанието и оформлението на тези сайтове на други доставчици. Следователно там не важат гаранциите на тази Декларация за поверителност.

 

Допълнителна информация и данни за контакт
Ако имате допълнителни въпроси по темата „Защита на данните при AkzoNobel”, можете да намерите съответните отговори в нашите ЧЗВ (списък с често задавани въпроси заедно с отговорите) Освен това можете по всяко време да изпращате по имейл или чрез писмо информация относно Вашите данни, а също така и предложения, на следния адрес:

Datenschutzbeauftragter der AkzoNobel GMBH

Dipl.-Ing. Arnd Fackeldey
Kreuzauer Straße 46
52355 Düren

E-Mail: Arnd.Fackeldey(at)AkzoNobel.com


ЧЗВ – Защита на данните

Какво се разбира под лични данни?
Под лични данни се разбира информация, чрез която можете да бъдете идентифициран/а. Към нея спадат например Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес. Информация, която не може да бъде свързана директно с Вашата личност, не се причислява към това.

Какво разбира AkzoNobel под реклама, пазарно проучване?
Под реклама, пазарно проучване ние разбираме информация за продуктов асортимент (напр. проспекти), информация за услуги (напр. консултация за продукт), информация за програми за лоялност на клиентите (напр. конференции, изложения) и проучвания на мнението на клиентите (напр. анкети онлайн за удовлетвореност на клиентите).

Какво представляват „бисквитките”?
„Бисквитката” представлява набор от данни, който може да бъде инсталиран на твърдия Ви диск. Този набор от данни се генерира и след това се изпраща към Вас от уеб сървъра, с който сте осъществили връзка през Вашия интернет браузър (напр. Internet Explorer, Netscape Navigator). Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат автоматично „бисквитките”. Въпреки това имате възможност да настроите Вашия браузър да отхвърля „бисквитките” или предишните данни за тях. Освен това можете по всяко време да изтриете „бисквитките” от системата си (напр. в Windows Explorer). За тази цел, моля, използвайте съответната функция във Вашата операционна системи или проверете в страницата с помощна информация на Вашия интернет браузър.

Използва ли AkzoNobel „бисквитки”?
Да, ние използваме „бисквитки” в нашите уебсайтове. Като цяло използваме „бисквитките” за статистически анализ на интереса към уебсайтовете ни. Нашите „бисквитки” не съдържат никакви лични данни и се използват единствено за това да се регистрира честотата на извикване на нашите уебсайтове. За да можем да реализираме това, използваме само т.н. „Session-Cookies”. Тези бисквитки се изтриват след затваряне на Вашия браузър. 


Използва ли AkzoNobel други технологии за целите на маркетинга и оптимизирането?
На този сайт се събират данни за целите на маркетинга и оптимизирането с технологиите на etracker GmbH (www.etracker.com). От тези данни могат да бъдат създавани потребителски профили, като се използва псевдоним. За тази цел може да се поставят „бисквитки”. „Бисквитките” представляват малки текстови файлове, които се съхраняват в кеш паметта на интернет браузъра на посетителя на сайта. „Бисквитките” позволяват повторното разпознаване на интернет браузъра. Без изрично предоставеното съгласие на засегнатата страна събраните с помощта на технологиите на etracker данни не се използват за идентифициране на личността на посетителя на този сайт и не се обединяват с лични данни през носителя на псевдонима. Събирането и съхраняването на данни може да бъде оспорвано по всяко време, като това ще влезе в сила за бъдещи периоди.  

Имам ли право на достъп до данните?
Независимо от това, дали сме събрали Ваши лични данни онлайн или в писмен вид (напр. кандидатстване за работа, продуктови запитвания, поръчка на проспект), имате разбира се право по всяко време да разберете дали и ако да, кои Ваши лични данни съхраняваме. За тази цел моля да се обръщате към отговорното лице за защита на данните в AkzoNobel. Информацията Ви се предоставя безплатно.

Имам ли право на промяна или изтриване на данните?
AkzoNobel съхранява Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на съответната цел. Допълнително имате правото по всяко време да оттеглите напълно или в определена част съгласието си за използване на данните, като това ще влезе в сила за бъдещи периоди. В такъв случай ние изтриваме съответните данни. По изключение обаче е възможно на изтриването да противостоят законови разпоредби, особено с оглед на целите на задължението за подаване на вярна информация. В този случай личните Ви данни ще бъдат блокирани и ще се използват само за изпълнение на законовите задължения.

Разкриват ли се моите данни пред трети страни?
По принцип Вашите данни не се разкриват пред трети страни. В рамките на обработването на Вашите запитвания и при използването на услугите ни от Ваша страна ние разкриваме Вашите лични данни, ако е необходимо, пред компаниите на AkzoNobel или на доставчици на услуги, които ни оказват съдействие. Тези доставчици на услуги са задължени по силата на договор да спазват предписанията съгласно правото за защита на данните в същия обхват като нас и не се считат за трети страни по смисъла на правото за защита на данните.

Как AkzoNobel третира „лични данни от особен характер”? 
Личните данни от особен характер се определят в чл. 3, параграф 9 на BDSG (Федералния закон за защита на данните). Като такива се разбират например информация за здравословното състояние, политическите възгледи, профсъюзната принадлежност и т.н. Тези данни подлежат на особена защита. Принципно можете да посещавате уебсайтовете на AkzoNobel и да използвате цялата предоставена информация, без да ни съобщавате подобни лични данни от особен характер. В случай че доброволно предоставите на разположение на AkzoNobel лични данни от особен характер, AkzoNobel ще счита това за недвусмислено съгласие съгласно член 4а, параграф 3 от BDSG. В този случай AkzoNobel Ви уверява, че личните данни от особен характер ще бъдат третирани с нужната грижливост.

Важи ли тази Декларация за поверителност и на сайтовете на други доставчици?
Тази Декларация за поверителност не важи за уебсайтове извън тези на AkzoNobel, до които се достига чрез връзки от сайтовете на AkzoNobel. Затова, моля, вземете под внимание съответното уреждане на защитата на данните от страна на другите доставчици.

Къде мога да поискам достъп до „Описа на регистрираните процедури, достъпен за всеки” ?
Съгласно BDSG отговорното лице за защита на данните във всяко едно дружество е задължено при поискване да предоставя на „всеки” информация за методите на автоматизирана обработка на личните данни. Ние Ви предоставяме постоянен достъп до тази информация през следната връзка:

„Опис на регистрираните процедури, достъпен за всеки” (външна връзка)

Изменение на настоящата Декларация за поверителност
Бързото развитие на интернет налага периодичното предприемане от наша страна на корекции по отношение на Декларацията ни за поверителност. В тази връзка, моля, винаги вземайте предвид актуалната версия на тази Декларация за поверителност.

За контакт при въпроси или нужда от информация
При въпроси, коментари, жалби, както и при молба за предоставяне на информация във връзка с нашата Декларация за поверителност и обработването на Вашите лични данни можете да се обръщате към упълномощените ни служители за защита на данните, които са на Ваше разположение на горепосочения адрес.

 

Указания на etracker за защита на данните

На този сайт се събират данни за целите на маркетинга и оптимизирането с технологиите на etracker GmbH (www.etracker.com). От тези данни могат да бъдат създавани потребителски профили, като се използва псевдоним. За тази цел може да се поставят „бисквитки”. „Бисквитките” представляват малки текстови файлове, които се съхраняват в кеш паметта на интернет браузъра на посетителя на сайта. „Бисквитките” позволяват повторното разпознаване на интернет браузъра. Без изрично предоставеното съгласие на засегнатата страна събраните с помощта на технологиите на etracker данни не се използват за идентифициране на личността на посетителя на този сайт и не се обединяват с лични данни през носителя на псевдонима. Събирането и съхраняването на данни може да бъде оспорвано по всяко време, като това ще влезе в сила за бъдещи периоди.

etracker Know Now